Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Štrkovisko v Komjaticiach

Výskyt rýb a ich rozšírenie

                                                            Druhy rýb a ich výskyt

 


 

 


 

  Kapor obyčajný- Cyprinus carpio

                                              

       Rozšírenie a výskyt: Pôvodné rozširovanie sazana je obmedzené iba na Dunaj, Volgu a ďalšie prítoky Čierneho a   Kaspického mora a Aralského jazera.  Vyskytuje sa vo všetkých stojácich a tečúcich vodách okrem pstruhového pásma. 

 


 

               Šťuka severná- Esox lucius

                            

       Rozšírenie a výskyt: Šťuka má veľmi široké zemepisné rozšírenie. Vyskytuje sa v Eurázii aj v Severnej Amerike. Nevyskytuje sa v grécku. Osídluje prakticky všetky typy vôd. 

 


 

         Sumec západný- Silurus glanis

                                    

       Rozšírenie a výskyt: Pôvodné rozšírenie sumca zahrňuje väčšiu časť Europy v oblasti medzi Rýnom a Volgou a tokoch úmoria Aralského jazera v strednej Ázii. Sumec je typicky nižná ryba a vyskytuje sa v priestranejších hlbokých riekach a rozsiahlejších uzavretých vodách.

 


 

         Zubáč velkoústy- Sander lucioperca

                                     

       Rozšírenie a výskyt: Vyskytuje sa prakticky v celej Európe. Obyva čiste hlbšie jazerá a priehrady a dolné toky riek a ich ramená.

 


 

         Úhor európsky- Anguilla anguilla

                                    

       Rozšírenie a výskyt: Vyskytuje sa vo vodách celej Európy. Obýva všetky typy vôd okrem horských potokov. K nám sa dostáva prirodzeniu cestou povodím Labe, Odry a Vysly. V povodí Dunaja je vzácny.

 


 

            Jalec hlavatý- Leuciscus cephalus

                                    

       Rozšírenie a výskyt: Jalec hlavatý je rozšírený vo vodách celej Európy s výnimkou niektorých severských častí. Patrí medzi najbežnejšie ryby a pre svoju dobrú ekologickú prispôsobivosť a pomerne značnú odolnosť voči znečisteniu osídľuje takmer všetky typy vôd. Podhorské, ale aj nižné časti riek mu vyhovujú rovnako ako ramená a stojaté vody.

 


 

         Karas striebristý- Carassius gibelio

                                    

       Rozšírenie a výskyt: Pôvodné rozšírenie karasa striebristého nie je jasné. Vyskytoval sa od Európy na východ až po povodie Amuru na Ďalekom výchde. Na našom uzemí sa pôvodne nevyskytoval. Až v šesťdesiatych rokoch 20. storočia prenikol do povodia Dunaja a Tisy. Jeho rozšírenie nadobudlo invázny charakter. Dnes sa vyskytuje v nižných úsekoch takmer všetkých riek, v kanaloch a v uzavretých vodách. 

                                      

 

         Lieň sliznatý- Tinca tinca

                      

       Rozšírenie a výskyt: Nachádza sa vo väčšej časti Európy s výnimkou severnej Škandinávie a riek tečúcich do Severného ľadového oceánu. U nás je rozšírený v Dunaji a dolných úsekoch jeho prítokov, v Latoricci, Bodrogu, ale tiež v niektorých údolných nádržiach.

 


 

 

         Pleskáč vysoký- Abramis brana

                             

       Rozšírenie a výskyt: Pleskáč vysoký je rozšírený vo vodách celej Európy s výnimkou Pyrenejského a Apeninského poloostrov, juhu Balkánskeho poloostrova, Krymu, Malej Ázie a niektorých častí Britských ostrovov. Osídluje priestranejšie, hlbšie nižné toky, ale aj stojaté vody a priehrady.

 


 

         Belička európska- Alburnus alburnus

                              

       Rozšírenie a výskyt: Vyskytuje sa takmer v celej Európe s výnimkou Škótska, Írska, Krymu, západného Zakaukazka a riek vtekajúcich do Barentsovho mora. U nás sa prakticky vyskytuje takmer všade, najmä v pomalšie tečúcich a stojatých vodách.

 

         Červenica ostrobruchá- Scardinius erythrophtalmus

                              

       Rozšírenie a výskyt: je rozšírená takmer po celej Európe. Nevyskytuje sa v severnej Škandinávii a v severnom Škótsku, na Pyrenejskom polostrove a v Grécku. Vyskytuje sa v nižnej zóne všetkých našich riek, ramien a nádrží.

 


 

         Plotica červenooká- Rutilus rutilus

                                

       Rozšírenie a výskyt: Obýva takmer celú Európu a vyskytuje sa aj v sibírskych riekach po rieku Lenu. Patrí k našim najrozšírenejím druhom rýb a vyskytuje sa takmer vo všetkých typoch vôd.

 


 

         Tolstolobik pestrý- Hypophthalmichthys nobilis

                                

       Rozšírenie a výskyt: Pôvodne pochádza z juhovýchodnej Ázie. Nepatrí medzi pôvodné európske druhy. Vroku 1964 bol introdukovaný do vtedajšieho Československa.

 


 

         Amur biely- Ctenopharyngodon idella

                               

       Rozšírenie a výskyt: Amur biely je pôvodne rozšírení na ďalekom východe, a v povodí rieky Amura v Číne na juhu až po Kanton. Do Československa sa amur dostal v roku 1961 z Ruska, kde s jeho chovom začali v 50. rokoch. Postupne bol vysadzovaný do uzavretých vôd, kanalov a rybníkov s cieľom tzv.biomeliorácie, pretožeúčinne likvidoval vodné rastlinstvo. Amur je všežravec. Konzumuje najmä vodné makrofyty, ale i lístie stromov  suchozemskú vegetáciu, ak sa k nej dostane V rybničnom chove konzumuje i trávu, zelenú lucernu alebo obilniny V teplej vode skonzumuje denne taký objem rastlín, aký zodpovedá jeho telesnej hmotnosti. Dorastá do dĺžky 1,5 m a hmotnosti do 30 kg. Prirodzený neres sa vyskytuje veľmi zriedkavo. Jeho celá produkcia závisí výlučne od umelého výteru.

 


 

 

         Ostriež zelenkastý- Perca fluviatilis

                                

       Rozšírenie a výskyt: Vyskytuje sa vo väčšej časti Európy a v časti Ázie. Ostriž patrí k najrozšírenejším rybám a žije v najrozmanitejších typoch vôd. Nemá špeciálnejšie nároky na životné prostredie.

 


 

         Slnečnica pestra- Lepomis gibosus

                                 

        Rozšírenie a výskyt: Pôvodne sa vyskytovala vo vodách východnej časti Severnej Ameriky, neskôr sa rozšírila aj do Kanady. V roku 1887 bila introdukovaná do Európy ako akváriový druh. Na Slovensko sa dostala do povodia Dunaja a Tisy z Maďarska. Osídluje pomaly tečúce, stojaté, čisté a dobre zarastené prehriate vody.

 


 

              Ryby, ktoré sa plánujú nasadiť:

             Jeseter malý- Acipenser ruthenus

                               

       Rozšírenie a výskyt: Je rozšírený v riekach, ktoré vtekajú do Čierneho, Azovského a Kaspického mora, ale žije aj v úmorí Baltického a Barentsovho mora. U nás sa vyskytuje predovšetkým v Dunaji a jeho prítokoch, najmä v dolných úsekoch Moravy a Váhu, ako aj na našom úseku Tisy.

 


 

         Pleskáč vysoký- Abramis ballerus

                               

       Rozšírenie a výskyt: Pleskáč vysoký je rozšírený vo vodách celej Európy s výnimkou Pyrenejského a Apeninského poloostrov, juhu Balkánskeho poloostrova, Krymu, Malej Ázie a niektorých častí Britských ostrovov. Osídluje priestranejšie, hlbšie nižné toky, ale aj stojaté vody a priehrady.

                               

 

  

 

 

   Použitá literatúra:

         Balon, E., 1966: Ryby Slovenska, Obzor Bratislava.

           Banareschu, P. M., Bogutskaya, N. G., (ed) 2003: The Freshwater Fishes of Europe.

        Cyprindea z . Part II: Barbis. AULA-Verlag, Wiebelsheim.

        Baroš, V. a kol., 1995: Fauna ČR a SR, 28/1a2, Academia Praha.

        Holčík, J., 1998: Ichtyológia, Príroda Bratislava.

        Lusk, S., Baruš, V., Vostradovský, J., 1983: Ryby v našich vodách, Academia Praha.

        Sedlár, J., 1978: Praktický rybár, Obzor Bratislava.

        Sedlár, J. a kol., 1989: Atlas rýb, Obzor Bratislava. 

 


 
TOPlist
free counters
 Vytvorené službou WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok